16 – Elektrický pohon brány TOUSEK, ozubený hřeben přichycený na nesené ocelové bráně

KONTAKT