33 – Pojezdová kovaná brána na kolejnici včetně elektrického pohonu s koncovými spínači

KONTAKT