42 – Kovaný plotový dílec s ručním nýtováním a zakázkovým kovaným ornamentem –montáž do kamenných sloupků

KONTAKT