49 – Kovaný plotový dílec – montáž plotových dílců na kamenné podezdívce s ocelovými sloupky

KONTAKT