83 – Pant kované brány – detail uchycení do ocelového sloupku

KONTAKT