63 – Plotový dílec s kovanými špicemi mezi ocelovými sloupky plotu

KONTAKT