64 – Kovový plotový dílec s kombinací malých a velkých kovaných špicí

KONTAKT